BEL 1733
voor dringende medische problemen
in het weekend of op een feestdag

Algemeen noodnummer 100

Brandweer (dringend) 100

Politie 101

Rode Kruis ziekenwagendienst 105

Tele-Onthaal 106

Child Focus 110

Europees noodnummer (ook voor GSM) 112

Awel (kinder- en jongerentelefoon) 102

Aidstelefoon Vlaanderen 078/15 15 15

Anonieme Alcoholisten 03/239 14 15

Antigifcentrum 070/245 245

Brandwondencentrum 02/268 62 00

Diabetes Infolijn 0800/96 333

Druglijn 078/15 10 20

Drugspreventie 03/484 30 20

Kankerfoon (Stichting tegen Kanker) 0800/15 802

Kind & Gezin 078/150 100

SOS Nuchterheid 09/330 35 25

Tabakstop 070/227 227

Kankerlijn (Kom op tegen Kanker) 0800/35 445

Zelfmoordlijn 1813