BEL 0900 20 002
voor dringende medische problemen
in het weekend of op een feestdag

LOGIN
OMWILLE VAN MOGELIJK GEVAAR VOOR CORONA-INFECTIE WERKEN WIJ MET GESLOTEN DEUREN. PATIËNTEN DIENEN EERST HET NUMMER 0900/20002 TE BELLEN. WIJ WERKEN ENKEL NOG OP AFSPRAAK.

De huisartsenwachtpost is ENKEL geopend in het weekend van vrijdag 19 u. tot de volgende maandag 8 u.

Op een feestdag vanaf 19 u. de avond voor de feestdag tot 8 u. de dag na de feestdag.

 

Tijdens de week is de huisartsenwachtpost NIET geopend. U kan zich dan wenden tot uw eigen huisarts.

Er is wel een wachtarts bereikbaar op 0900/20002, elke werkdag van 19 u. tot de volgende morgen 8 u.