BEL 0900 20 002
voor dringende medische problemen
in het weekend of op een feestdag

LOGIN
OMWILLE VAN MOGELIJK GEVAAR VOOR CORONA-INFECTIE WERKEN WIJ MET GESLOTEN DEUREN. PATIËNTEN DIENEN EERST HET NUMMER 0900/20002 TE BELLEN. WIJ WERKEN ENKEL NOG OP AFSPRAAK.

Waar dient de huisartsenwachtpost voor?

De huisartsenwachtpost is er om u te helpen bij dringende medische problemen in het weekend en op een feestdag.

U hebt er als patiënt alle belang bij dat u zich altijd zelf naar de wachtpost begeeft (na het maken van een afspraak).

De arts kan er u in ideale omstandigheden onderzoeken, adviseren en behandelen.

U kan bij ons terecht voor :

 • letsels na ongeval, hechten van snijwonden, verstuiking
 • plotse allergische reacties
 • hartklachten
 • ademhalingsproblemen
 • plotse buikpijn
 • ….

Waar dient de huisartsenwachtpost NIET voor? 

 • Voorschrijven van chronische medicatie (slaapmedicatie, medicatie tegen hoge bloeddruk, de contraceptiepil,…)
 • Afleveren van sportattesten
 • Verwijderen van oorproppen
 • Vaccinaties zoals griepvaccin e.a.
 • Wegnemen van wratten
 • Gezondheidsproblemen die al een tijdje aanslepen en die niet plots zijn toegenomen
 • Tweede advies

Voor al deze zaken dient u zich te wenden tot uw huisarts tijdens de week.

Werking wachtpost

U maakt altijd eerst een afspraak.
Er is een team van artsen aanwezig om u snel te helpen.

Wij leggen huisbezoeken af als ze medisch echt nodig zijn of als u zich niet kunt verplaatsen.
Dan belt u naar 0900-20002.

Al onze wachtartsen hebben ook een fulltime activiteit tijdens de werkweek.
Zeker de nachtelijke oproepen zijn erg belastend.
Gelieve deze dan ook sterk te beperken en er enkel bij noodzaak beroep op te doen!